Brand Bonus – Thưởng hoa hồng Shopee từ 28/11 đến 30/11

0
152

Xin gửi đến các bạn các chương trình Brand Bonus – thưởng hoa hồng từ ngày 28/11 đến 30/11:

Brand Ngày áp dụng Mức hoa hồng bonus Landing page
Lock&Lock 28/11 – 30/11 Thưởng thêm 1.8% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Lock&Lock (2) bán thành công http://tinyurl.com/yxjjsq72
L’Oreal ACD 29/11 – 30/11 Thưởng thêm 8.2% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc L’Oreal ACD (3) bán thành công http://tinyurl.com/uhaoztm
Unilever 28/11 – 30/11 Thưởng thêm 12.5% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Unilever (2) bán thành công http://tinyurl.com/w2m5tgc
Wipro (Maxkleen) 17/11 – 29/11 Thưởng thêm 10% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Wipro (Maxkleen) bán thành công http://tinyurl.com/y4267gyy
Wipro (Bioessence) 20/11 – 29/11 Thưởng thêm 12% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Wipro (Bioessence) bán thành công http://tinyurl.com/y4267gyy

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here